Cennik

Usługi podstawowe

 • Karta Podatkowa 100 zł.
 • Ryczałt do 20 dokumentów 100 zł.
 • Ryczałt + VAT do 20 dokumentów 150 zł.
 • KPIR do 20 dokumentów 200 zł.
 • KPIR + VAT do 20 dokumentów 250 zł.
 • Księgi handlowe do 20 dokumentów 400 zł.
 • Księgi Handlowe do 40 dokumentów 600 zł.
 • Księgi handlowe do 80 dokumentów 800 zł.
 • Każdy następny dokument 2 zł./ szt.
 • Ewidencja pracownika – umowa o pracę 30 zł.
 • Rozliczenie umowy zlecenie, o dzieło 20 zł.
 • Rozliczenie umowy zlecenie + ZUS 25 zł.
 • Nieterminowe przekazywanie dokumentów 100 zł.

Usługi dodatkowe

 • Roczne zeznania podatkowe: 50 zł. / szt.
  PIT 28, PIT 16A, PIT 36L, PIT 36, PIT 37, PIT 38.
 • Sporządzenie rocznych deklaracji pracowniczych: 20 zł. / szt.
  PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR.
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku zysków i strat)
 • jednomiesięczne wynagrodzenie zł.
 • Przygotowanie w ciągu roku (bilansu i rachunku zysków i strat) 300 zł.
 • Sporządzanie dodatkowych deklaracji w imieniu Zleceniodawcy: 50 zł. / szt.
 • VAT 7, VAT 7K, VAT 27, VAT UE, Sprawozdania GUS, Deklaracje ZUS, Wnioski kredytowe itp.
 • Reprezentacja podczas kontroli skarbowej 100 zł.
 • Odbiór dokumentów z siedziby Zleceniodawcy 50 zł. 


Podane kwoty wynagrodzeń są wartościami netto i będą każdorazowo powieszane o podatek VAT
Podane kwoty zostały podane jako kwoty wyjściowe, w związku z tym, że każdego klienta traktujemy indywidualnie ceny podlegają negocjacji.
Rabat dla nowych firm! przez pierwszy miesiąc 1 zł netto za polecenie nowego klienta 50 % ceny przez miesiąc.