Cennik

Usługi podstawowe

Karta Podatkowa100zł
Ryczałt do 20 dokumentów100zł
Ryczałt + VAT do 20 dokumentów150zł
KPIR do 20 dokumentów200zł
KPIR + VAT do 20 dokumentów250zł
Księgi handlowe do 20 dokumentów400zł
Księgi handlowe do 40 dokumentów600zł
Księgi handlowe do 80 dokumentów800zł
Każdy następny dokument2zł/szt.
Ewidencja pracownika – umowa o pracę30zł
Rozliczenie umowy zlecenie, o dzieło20zł
Rozliczenie umowy zlecenie + ZUS25zł
Nieterminowe przekazywanie dokumentów100zł

Usługi dodatkowe

Roczne zeznania podatkowe50zł

PIT 28, PIT 16A, PIT 36L, PIT 36, PIT 37, PIT 38

Sporządzenie rocznych deklaracji pracowniczych20zł/szt.

PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR

Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku zysków i strat)jednomiesięczne wynagrodzenie zł
Przygotowanie w ciągu roku (bilansu i rachunku zysków i strat)300zł
Sporządzanie dodatkowych deklaracji w imieniu Zleceniodawcy50zł

VAT 7, VAT 7K, VAT 27, VAT UE, Sprawozdania GUS, Deklaracje ZUS, Wnioski kredytowe itp.

Reprezentacja podczas kontroli skarbowej100zł
Odbiór dokumentów z siedziby Zleceniodawcy50zł

Podane kwoty wynagrodzeń są wartościami netto i będą każdorazowo powieszane o podatek VAT

Podane kwoty zostały podane jako kwoty wyjściowe, w związku z tym, że każdego klienta traktujemy indywidualnie ceny podlegają negocjacji.