Cennik

Usługi podstawowe

Ryczałt do 20 dokumentów260zł
Ryczałt + VAT do 20 dokumentów340zł
KPIR do 20 dokumentów340zł
KPIR + VAT do 20 dokumentów340zł
Księgi handlowe do 20 dokumentów800zł
Księgi handlowe do 40 dokumentów1100zł
Księgi handlowe do 80 dokumentów1400zł
Każdy następny dokument5zł/szt.
Ewidencja pracownika – umowa o pracę50zł
Rozliczenie umowy zlecenie, o dzieło50zł
Rozliczenie umowy zlecenie + ZUS50zł
Nieterminowe przekazywanie dokumentów200zł

Usługi dodatkowe

Roczne zeznania podatkowe oraz ZUS80zł

PIT 28, PIT 16A, PIT 36L, PIT 36, PIT 37, PIT 38

Sporządzenie rocznych deklaracji pracowniczych40zł/szt.

PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR

Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku zysków i strat)jednomiesięczne wynagrodzenie zł
Przygotowanie w ciągu roku (bilansu i rachunku zysków i strat)500zł
Sporządzanie dodatkowych deklaracji w imieniu Zleceniodawcy80zł

VAT 7, VAT 7K, VAT 27, VAT UE, Sprawozdania GUS, Deklaracje ZUS, Wnioski kredytowe itp.

Reprezentacja podczas kontroli skarbowej500zł
Odbiór dokumentów z siedziby Zleceniodawcy200zł

Podane kwoty wynagrodzeń są wartościami brutto zawierającymi podatek VAT 23%

Podane kwoty zostały podane jako kwoty wyjściowe, w związku z tym, że każdego klienta traktujemy indywidualnie ceny podlegają negocjacji.